-> Het aanmeldings- of kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

-> Therapie voor kinderen

          . Opvoedverlegenheid

          . Oudergesprekken

          . Gezinsgesprekken

          . Systeemtherapie light

 
 

-> Ouder(s) kunnen zich aanmelden via de particuliere weg. U kunt dan bij uw verzekering navraag doen over vergoeding.